Tutorensysteem

We werken sinds 2008 met een tutorensysteem op onze school. Dit systeem wordt ook wel ‘peer tutoring’ genoemd. Leerlingen uit klas 3 t/m 6 met talent voor een vak (tutoren) geven bijles aan leerlingen die graag geholpen willen worden bij dat vak (tutees). Hierbij streven wij ernaar dat de tutor minimaal één jaarlaag hoger zit dan de tutee. Sinds 2021 geven ook oud-leerlingen van onze school die tutor zijn geweest of een studie volgen die betrekking heeft op het vak, bijles aan leerlingen uit klas 5 en 6. Daarbij beschikken deze oud-leerlingen vanzelfsprekend over een VOG voordat ze aan de bijlessen beginnen. In de afgelopen jaren is het tutorensysteem een groot succes gebleken.

Werkwijze op het Stedelijk Gymnasium
Aanvragen tutor
Wanneer u als ouder/verzorger en uw kind op zoek zijn naar een tutor, dan is op de tutorenpagina op het leerlingenportaal een aanvraagformulier en enige uitleg te vinden. Deze uitleg staat ook op het ouderportaal. Na versturen van het aanvraagformulier, wordt er direct een bevestiging van de aanvraag gestuurd naar de leerling, de ouder en de mentor, zodat eenieder op de hoogte is.

Opgeven als tutor
Een leerling kan zichzelf op de tutorenpagina op het leerlingenportaal opgeven om tutor te worden. Een bevestiging van deze aanmelding als tutor wordt gestuurd naar de betreffende leerling en de vakdocent.

Koppelen van tutor en tutee
Zodra er een geschikte match gevonden is (meestal binnen enkele dagen) ontvangen de tutee en de ouder een bericht met het mailadres van de gevonden tutor. Met dit e-mailadres kan de leerling (de tutee) een eerste afspraak inplannen met de gevonden tutor. De tutor en de tutee spreken samen de frequentie van de tutorlessen en het lesmoment af. Normaliter worden de lessen op school gegeven maar deze kunnen, indien gewenst en in onderling overleg tussen tutor en tutee, ook online via Teams worden gegeven.

Afspraken m.b.t. het tutorensysteem
De tutor en de tutee maken samen de afspraken. Zij bepalen hoe vaak, hoe laat en waar of hoe zij samenkomen.

  1. Direct na de tutorles wordt het verschuldigde bedrag voor de tutorles gedeclareerd via de declaratieknop op het leerlingenportaal, waarbij zowel de tutor als de tutee aanwezig moeten zijn om de declaratie te accorderen. Het is erg belangrijk dat dit meteen gebeurt vanwege de controle op de inhoud en het uitbetalen via de school. Voor het jaar 2022-2023 worden de tutorkosten vanuit school vergoed uit de NPO-gelden. Zodra de declaratie door school is goedgekeurd, zal tot uitbetalen worden overgegaan. Het bedrag dat een tutor krijgt voor een tutorles is door de schoolleiding vastgesteld. Een tutor uit klas 3 of 4 ontvangt: € 5 per lesuur Een tutor uit klas 5: € 6 per lesuur Een tutor uit klas 6: € 7 per lesuur. Een externe tutor ontvangt € 12,50 per uur.
  2. De tutorcoördinator streeft altijd naar een goede combinatie, waarbij zowel gekeken wordt naar de hulpvraag als naar de karakters van de leerlingen; ook de jaarlagen worden in deze keuze meegenomen. 
  3. Wanneer zaken voor de ouder, de tutee of de tutor niet naar wens verlopen, kan contact opgenomen met de tutorcoördinator via tutor@gymnasiumbreda.nl 

Jaarlaag-overschrijdende tutoring
Op het Stedelijk Gymnasium streven we naar jaarlaag-overschrijdende tutoring, dat wil zeggen dat een tutor lesgeeft aan een leerling uit een lagere jaarlaag. Deze variant heeft de voorkeur, omdat de ervaring leert dat derdeklassers en bovenbouwers al zo duidelijk boven de stof staan dat zij de leerlingen uit lagere jaren vaak goed kunnen helpen. Het absolute verschil in vakinhoudelijke kennis dat met een aantal jaar meer leservaring verondersteld mag worden, is allesbepalend geweest voor deze keuze. Hoewel er ook uitgegaan wordt van het feit dat tutoren door hun paar jaar meer levenservaring boven de tutees kunnen staan en zodoende qua studiehouding de tutees het nodige kunnen bijbrengen.

Winstpunten
In de vakliteratuur worden verschillende winstpunten ten aanzien van de ‘jaarlaag-overschrijdende’ variant van peer tutoring opgesomd.
Tutees geven vaak aan dat zij gemotiveerder zijn als ze begeleid worden door een oudere tutor dan door een docent. Boekaerts en Simons (1995) deden onderzoek naar deze variant en zij onderscheiden drie vormen van de sociale ondersteuning die plaatsvindt bij de tutoring. Ten eerste de taakgerichte of de didactische ondersteuning, kortom het geven van de praktische hulp bij een schoolvak. Ten tweede de emotionele ondersteuning; hierbij kunt u denken aan bemoediging, respect en sympathie. Ten derde is er bij peer tutoring ook sprake van meta-ondersteuning: het geven van feedback en het meedenken over hoe een probleem kan worden opgelost. Volgens veel kenners is het met name dat derde aspect dat ervoor zorgt dat tutorleren zinvol is voor zowel de tutor als voor de tutee.

Van Keer en Ampe (2002, p. 290) zien een duidelijke meerwaarde van de aandacht die tutoren kunnen schenken aan de tutees boven de aandacht die leerkrachten kunnen schenken:  

"De persoonlijke band tussen tutor en tutee geeft de samenwerking een ongedwongen en ontspannen karakter. Kinderen voelen zich onderling vrijer om hun mening te geven en/of vragen te stellen. De tutee krijgt individuele aandacht die wij, leerkrachten, niet op die manier kunnen geven."

Genoemde literatuur

  • Boekaerts, M. en Simons, P.R. (1995). Leren en instructie; psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Van Gorcum.
  • Van Keer, H. & Ampe, B. (2002). Met twee is beter dan alleen, Paper gepresenteerd op Het Schoolvak Nederlands (HSN), Gent, 15-16 november 2002.