Week vóór meivakantie: lessen op afstand

23 april 2021

Met de aangekondigde voorzichtige versoepelingen van de coronamaatregelen en het toenemen van de vaccinatiegraad, begint er eindelijk weer een beetje perspectief te komen op betere tijden. De actuele situatie op school geeft op dit moment evenwel een ander beeld. We hebben de afgelopen twee weken het aantal besmettingen onder leerlingen en collega’s zien toenemen met de laatste dagen een piek zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Om de resterende vier lesdagen tot aan de meivakantie het risico op verdere verspreiding te voorkomen, heeft de school besloten dat alle lessen volgende week online gegeven zullen worden. Op deze manier hopen we het aantal besmettingen onder leerlingen in te dammen. We denken zo ook het risico op uitval van docenten te kunnen beperken. Met deze preventieve maatregel overbruggen we de laatste lesdagen tot aan de twee weken durende meivakantie. Na de vakantie zal het risicogericht zelftesten helemaal goed zijn ingericht en hopelijk ook een gunstig effect hebben op het kunnen indammen van de besmettingen.
Vanaf maandag 17 mei verwachten we dan weer in twee groepen de fysieke lessen te kunnen hervatten zodat de leerlingen om de dag naar school kunnen komen. Bovendien start op die dag ook het Centraal Examen voor klas 6. 
Ouders en leerlingen zijn allemaal apart geïnformeerd over de stappen die we gezet hebben.

Week vóór meivakantie: lessen op afstand

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen