Wat doet het Stedelijk tijdens de lockdown?

16 december 2020

De coronacrisis en de door het kabinet afgekondigde lockdown leiden ertoe dat er in elk geval van 16 december tot en met 15 januari geen fysiek onderwijs gegeven wordt op onze school. In de week vóór de kerstvakantie zijn we weer overgestapt op afstandsonderwijs en ook in de eerste twee weken van januari zullen alle lessen  online gegeven worden. We hanteren daarbij een verkort rooster. Kwetsbare leerlingen kunnen vanaf 4 januari wel op school komen en vanuit school meedoen aan het afstandsonderwijs. Alle ouders en leerlingen zijn per mail geïnformeerd over de wijze waarop dit georganiseerd wordt.
Omdat het tijdens de lockdown wel is toegestaan om leerlingen uit de examenklas op school te ontvangen, zullen in de eerste week na de vakantie diverse inhaaltoetsen en herkansingen op school worden afgenomen. In de tweede week van januari krijgen de leerlingen van de examenklas bovendien wél fysiek les op school. De lestijden zijn dan wel aangepast aan de lestijden van het afstandsonderwijs omdat de docenten ook online les moeten geven aan de andere klassen.  Zesdeklassers hebben een aparte brief gekregen over alle details van de planning.

Wat doet het Stedelijk tijdens de lockdown?

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen