Lauren Palamba beste “jeugdvertaalster” van Nederland

14 maart 2021

Met een volgens de jury zeer creatieve vertaling van een Duitse tekst, heeft Lauren Palamba uit klas 6 de Europese vertaalwedstrijd Juvenes Translatores gewonnen. Een fantastische prestatie waardoor zij zich dit jaar de beste ‘jeugdverstaalster’ van Nederland mag noemen.

De vertaalwedstrijd Juvenes Translatores, wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie. Op onze school coördineert onze docent Frans, Margriet Barbé,  al jaren met veel enthousiasme deze wedstrijd. Een select gezelschap taalvaardige leerlingen uit de bovenbouw krijgt daarbij een tekst voorgeschoteld uit een zelf gekozen taal van één van de lidstaten van de EU en vertaalt deze tekst dan naar een andere EU-taal, meestal de eigen taal. Bij de beoordeling van de vertaling wordt naast correcte spelling tevens gelet op nauwkeurigheid en creativiteit.

Lauren heeft zich op de dag van de vertaalwedstrijd, 26 november, twee uur lang gestort op de Duitse tekst “Es geht nur gemeinsam”, een gefingeerde passage uit een dagboek met de strekking dat de coronacrisis alleen overwonnen kan worden als er samengewerkt wordt. In deze actuele tekst komen typisch Duitse uitdrukkingen voor die Lauren volgens de jury uiterst creatief weet om te zetten naar het Nederlands. Creatief genoeg om de vertaalwedstrijd te winnen en daarmee de beste jeugdvertaalster van Nederland te worden. Lauren zelf was op 11 maart met een smoes door Jan Zuiderbaan, haar docent Duits, naar school gelokt en kreeg tijdens een onverwachte Teamsvergadering, van de wedstrijdorganisator te horen dat dit jaar zij deze mooie prijs met glans heeft gewonnen. De officiële prijsuitreiking vindt op 2 juli ook online plaats en niet in Brussel zoals dat sinds 2007 gebruikelijk is. Ook in de media is aandacht besteed aan Laurens geweldige prestatie:

Artikel in bndestem

Artikel indebuurt

Lauren Palamba beste “jeugdvertaalster” van Nederland

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen