De school is weer echt open!

28 augustus 2020

Na maanden van afstandsonderwijs, maatwerklessen aan kleine groepen en een fijne, warme zomervakantie zijn de poorten van het Stedelijk nu weer geopend voor alle leerlingen en medewerkers. Daar zijn we superblij mee, maar er blijven ook wel zorgen.
We realiseren ons goed dat het coronavirus nog niet verdwenen is. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten en andere medewerkers is nog steeds noodzakelijk. De school heeft daarom de nodige zaken intern aangepast. Om grote druktes in de gangen te vermijden hebben we onder meer vaste looproutes en gescheiden pauzes ingesteld. Daarnaast wordt iedereen in het gebouw gevraagd alle hygiënevoorschriften goed op te volgen. Cruciaal is tenslotte dat iedereen die gezondheidsklachten heeft die op corona kunnen duiden niet naar school komt. Leerlingen, ouders en medewerkers worden via de portalen en via de schoolmail geïnformeerd over alle geldende voorschriften.
Ondanks de beperkingen die deze tijd met zich meebrengt, hebben we er veel vertrouwen dat 2020-2021 toch weer mooi schooljaar wordt.

De school is weer echt open!

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen