Certificaten voor eerste lichting PreGym

8 januari 2020

Met vlag en wimpel heeft de eerste lichting leerlingen een certificaat voor het PreGym behaald! De leerlingen die meededen waren allemaal groep 8 leerlingen die door hun eigen leerkracht waren voorgedragen voor het PreGym. Ze waren vóór de kerstvakantie al een keer naar het Stedelijk gekomen om uitleg te krijgen over het project en er ook alvast een begin mee te maken. Op school of thuis is verder aan het project gewerkt. Het ging ditmaal om een ingewikkelde wiskunde-opdracht. De leerlingen hebben zich gebogen over de formule van Pick waarmee de oppervlakte van een roosterveelhoek berekend kan worden. Op de terugkommiddag presenteerden zij met veel enthousiasme hun bevindingen. Het was leuk om te zien hoe de leerlingen op verschillende manieren tot hun uitkomsten waren gekomen. Sommige leerlingen waren wiskundig gezien misschien verder gekomen dan anderen, maar allemaal hadden ze er duidelijk veel van geleerd en konden ze er goed over vertellen. De drie bovenbouwleerlingen die de begeleiding op zich hadden genomen en ook feedback gaven op de presentaties waren vol lof over wat ze te zien en te horen kregen.

De volgende module van het PreGym is latijn, deze is inmiddels vol. Voor de module geschiedenis zijn nog wel plaatsen beschikbaar. De mogelijkheid om een leerling daarvoor aan te melden is verlengd tot 29 januari. Meer info over het PreGym en over de manier om je aan te melden is te vinden op deze pagina. Leerlingen die al zijn aangemeld voor de modules wiskunde of latijn en ook nog geschiedenis doen kunnen zich rechtstreeks opgeven via groep8@gymnasiumbreda.nl en hoeven niet nogmaals een motivatiebrief te schrijven.

Certificaten voor eerste lichting PreGym

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen