Alle leerlingen SGB weer om de dag naar school!

26 februari 2021

Afgelopen week kwam het verlossende bericht dat we álle leerlingen weer op school mogen ontvangen. Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Er gelden voorlopig nog diverse voorwaarden en regels dus echt normaal zal het nog niet worden, maar het is een begin. Het allerbelangrijkste is dat de leerlingen elkaar en hun docenten weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Daar zijn we allemaal erg aan toe!

We horen terug van ouders en leerlingen dat het als prettig is ervaren dat we de afgelopen tijd zoveel mogelijk hebben gewerkt volgens de structuur van het bestaande rooster. Binnen de geldende veiligheidskaders zetten we die lijn voort, maar nu ook weer regelmatig op de school zelf. Op basis van de ervaring die we hebben opgedaan met klas 6, kiezen we voor het scenario waarbij nu álle leerlingen om de dag naar school komen. Dat betekent dat de klassen in tweeën worden gedeeld en dat dagelijks een halve klas de school bezoekt en de andere helft vanuit huis onderwijs volgt. Iedere leerling heeft op die manier de ene week twee dagen fysiek les en de andere week drie dagen.
Om de combinatie fysiek/op afstand zo optimaal mogelijk in te richten, blijft de lesduur 35 minuten met 5 minuten wisselpauze. Leerlingen die op school zijn, zullen in de lokalen zoveel mogelijk in een vaste opstelling zitten en de pauzes deels in de lokalen moeten doorbrengen. Er worden ook weer gescheiden pauzes ingevoerd voor de bovenbouw en de onderbouw. Leerlingen die de les vanuit huis volgen, zullen er rekening mee moeten houden dat de aandacht van de docent allereerst naar de leerlingen in het lokaal gaat. De thuiszittende leerling kan wel in Teams aan de docent een vraag in de chat stellen. Via de mail en de portalen hebben we leerlingen en ouders inmiddels geïnformeerd over de details van alle  plannen.  
Basisregels
De gekozen opzet betekent wel dat er een extra groot beroep wordt gedaan op het naleven van de basisregels. Het gaat hier om de afspraken over de 1,5 meter afstand, het éénrichtingsverkeer, de hygiënemaatregelen en het gebruik van mondkapjes in de school. Daarnaast gelden natuurlijk ook de afspraken over het thuisblijven bij corona gerelateerde klachten of bij een quarantaine. Voor het toezien op het naleven van de basisregels gaan we extra personeel inzetten.
We zijn ook erg blij dat er weer samen gesport kan worden. De ingeroosterde lessen LO aan de halve klassen worden buiten gegeven. Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om in de middag de leerlingen per jaarlaag naar het veld te halen om weer samen te sporten en daarbij de hele klas te ontmoeten.
Wij hebben er op het Stedelijk alle vertrouwen in dat we ook deze nieuwe fase weer op een goede manier met elkaar kunnen vormgeven en we verheugen ons enorm op het weerzien met de leerlingen.

Alle leerlingen SGB weer om de dag naar school!

Terug naar het overzicht

Onze keurmerken en samenwerkingen