Inloggen

Leerlingen, ouders en medewerkers hebben toegang tot een een eigen portaal. Daar is alle actuele informatie over school te vinden zoals
nieuws, toetsroosters en andere planningen en ook de gedigitaliseerde schoolgids. Hieronder staan de snellinks naar de verschillende portalen.
Snellinks naar naar andere applicaties zoals het roosterprogramma Webuntis zijn ook op het
 portaal te vinden.