Hoe gaat het dan verder?

  • Wij gaan op school de ingeleverde gegevens controleren. Indien er iets niet compleet of onduidelijk is, zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met je ouders/verzorgers.
  • Mocht er in Breda geloot moeten worden, dan gebeurt dat op 30 maart. Na de aanmeldingen op 23 maart weten wij of er bij ons geloot moet worden. Dat zullen we dan op 24 maart op onze website bekendmaken.
  • Op 25 mei ontvangen alle leerlingen in Breda een officiële bevestigingsbrief van de school waar zij naartoe gaan. 

Heb je nog vragen?

Mail naar groep8@gymnasiumbreda.nl