Toelating, loting en aanmelding

Toelating
Voor toelating tot het Stedelijk Gymnasium Breda geldt het volgende criterium: 
Een VWO schooladvies van de basisschool is vereist (= diplomaperspectief).
(plaatsingsadvies HAVO/VWO is bespreekbaar).  

Loting?
Het Stedelijk Gymnasium heeft al een aantal jaren na de aanmelding voor klas 1 gelukkig niet hoeven loten. Ook voor komend jaar is de verwachting dat loting niet nodig is. We kunnen dit jaar maar liefst 174 leerlingen toelaten. Afgelopen jaren is de teller op 150 aanmeldingen blijven staan.
Het Stedelijk volgt wat betreft de procedure voor aanmelding en loting de afspraken die de VO-scholen in Breda met elkaar hebben gemaakt: Procedure aanmelding brugklas VO-Breda schooljaar 2022-2023

Na de aanmeldingen op 23 maart, weten we of er geloot moet worden. We zullen dat dan op 24 maart  op onze website bekendmaken. 

Aanmelden op het SGB