Extra uitdaging: Pallas-programma

Wij bieden op school behoorlijk veel lessen en activiteiten aan die buiten het reguliere programma vallen. Leerlingen doen daaraan mee omdat ze dat leuk vinden of omdat ze extra uitgedaagd willen worden. We hebben voor al deze extra keuze-activiteiten een overkoepelende naam: het Pallas-programma. Pallas Athene staat afgebeeld in het logo van onze school. Zij was de godin van de wijsheid, de wetenschap, de krijgstactiek en de ambachten. Een zeer veelzijdige Griekse godin dus en daarom een naam die goed past  bij het brede palet aan keuzeactiviteiten dat we aanbieden.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de mogelijkheid om extra onderwijs te volgen in een moderne vreemde taal. Vanaf klas 1 is al het mogelijk om Spaans te kiezen en vanaf klas 2 kun je Cambridge Engels volgen. Duits en Frans hebben extra mogelijkheden in de bovenbouw. Meer op het technische vlak kunnen leerlingen meedoen met het keuzevak Robotica. Als Olympiadeschool hebben we bovendien een uitgekiend programma waarmee we stimuleren dat leerlingen meedoen aan nationale en zelfs internationale wedstrijden in de bètavakken. Ook in de culturele hoek zijn diverse extra activiteiten waar leerlingen aan deel kunnen nemen.
Klik om meer te weten te komen over alle mogelijkheden op de aparte pagina van het Pallas-programma.

Andere mogelijkheden voor extra uitdaging
Naast het Pallas-programma zijn er nog diverse andere individuele vormen om extra uitdaging te zoeken. Dat kan op school zijn of daarbuiten. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die een aangepast programma volgen omdat zij op hoog niveau sporten of musiceren. Daarnaast zijn er leerlingen in de bovenbouw die al enkele vakken volgen op een universiteit.
Ook het volgen van een versneld programma van één of meerdere vakken behoort tot de mogelijkheden. en verder kan deelname aan één van de vele leerlingencommissies ook een goede manier zijn om je te ontwikkelen. 
Wie op zoek is naar extra uitdaging doet er altijd goed aan om dat te bespreken met zijn of haar mentor.