Verbredingsproject klas 1

In klas 1 is in de tweede helft van dit schooljaar een nieuw verbredingsproject gestart. Wij willen daarmee extra uitdaging bieden aan leerlingen die dat willen en van wie wij denken dat zij dat ook aankunnen. Deze leerlingen krijgen gedurende vier maanden wekelijks de ruimte om te werken aan een zelfgekozen project/onderzoek. Zij schrijven een eigen onderzoeksplan en besteden minimaal 2 en maximaal 6 uur per week aan hun project. Dit gebeurt geheel onder schooltijd, de leerlingen kiezen zelf lessen uit die zij wel denken te kunnen missen. De deelnemende leerlingen hebben wekelijks een gesprekje met een persoonlijke coach die vooral een sparringpartner is en meekijkt of het proces goed verloopt. De leerlingen houden zelf ook een logboek bij. Aan het einde houden de leerlingen een presentatie voor ouders en andere belangstellenden over hun onderzoek en zullen ze met elkaar en met hun begeleider reflecteren op wat ze geleerd hebben.

Kerndoelen van dit project zijn dat leerlingen uitgedaagd worden en autonomie ervaren. Het gaat er verder om dat zij een beetje uit hun comfortzone komen, hun studievaardigheden en motivatie voor school versterken en zich helemaal eigenaar leren voelen van hun eigen leerproces.