Begeleiding en ondersteuning in klas 1

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Die begeleiding begint al op het moment dat je als nieuwe leerling voor de zomer kennis komt maken met je klas, je mentor en je hulpmentoren.  
De mentor is zeker het eerste jaar een belangrijk persoon voor jou. Hij of zij begeleidt je vanaf de start en houdt in de gaten of het goed met je gaat. Als je vragen of problemen hebt, ga je daarmee meestal als eerste naar je mentor. Ook voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.  De mentor wordt bijgestaan door twee leerlingen uit de vierde klas. Deze ‘hulpmentoren’ gaan mee op kamp en zijn voor jou een makkelijk benaderbare vraagbaak. We krijgen van onze leerlingen veel positieve reacties op dit systeem. 

Extra begeleiding 
Ieder kind is weer anders. Daarom zijn we steeds op zoek naar de juiste ondersteuning en aandacht die bij de specifieke leerling past om zich goed te kunnen ontplooien. 

Soms is er wat extra aandacht nodig. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. Sommige leerlingen willen juist wat extra ruimte om meer op hun eigen niveau te werken. Andere leerlingen willen juist extra activiteiten gaan doen. In dat geval kun je samen met je mentor en je ouders bespreken of dit mogelijk is. 

Als het even wat minder gaat, omdat er bijvoorbeeld specifieke leerproblemen zijn of omdat er iets speelt in de persoonlijke sfeer, gaan we natuurlijk ook kijken of we kunnen helpen. Onze ondersteuningscoördinatoren zullen dan in overleg met jou en je ouders bekijken wat er nodig en mogelijk is om jou vooruit te helpen.   

Wie meer wil weten hierover kan kijken op de pagina begeleiding en ondersteuning.