Speciale vragen? 

Voor speciale vragen die te maken hebben met een eventuele aanmelding bij onze school kan het beste contact worden opgenomen met de coördinator van klas 1, mw. Dierckxsens. Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen van groep 8 die aanmelding bij onze school overwegen. 

mw. M.C.A.J. Dierckxsens, MEd
groep8@gymnasiumbreda.nl
Zij is ook op maandag, dinsdag en woensdag te bereiken via het algemene telefoonnummer van school: 076-5225040