Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist, verouderd of onvolledig is. Stedelijk Gymnasium Breda is niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website.
Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stedelijk Gymnasium Breda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op de website is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik. Gebruik van de naam en/of het beeldmerk van Stedelijk Gymnasium Breda, alsook van de teksten en illustraties op deze site, voor andere dan persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.
Het op de site gebruikte materiaal van derden is vrij van eigendomsrechten, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld. Wanneer op enige tekst, foto, illustratie, kaartmateriaal, (handels)naam, merk, logo of databank, onverhoopt toch rechten berusten, dan kan de rechtmatige eigenaar contact opnemen met de administratie om te komen tot een overeenkomst of tot het verwijderen van het desbetreffende materiaal.

De website van het Stedelijk gymnasium Breda is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.

Disclaimer e-mail
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van dit bericht. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid en volledigheid van de e-mail contact op te nemen met de afzender.