Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist, verouderd of onvolledig is. Het Stedelijk Gymnasium Breda is niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website.
Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het Stedelijk Gymnasium Breda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
De informatie op de website is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik. Gebruik van de naam en/of het beeldmerk van het Stedelijk Gymnasium Breda, alsook van de teksten en illustraties op deze site, voor andere dan persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.

De website van het Stedelijk Gymnasium Breda is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.

Onze keurmerken en samenwerkingen