Jaarlaagcoördinatoren

De afkorting JLC staat voor jaarlaagcoördinator. Iedere jaarlaag heeft een eigen JLC die organisatorisch verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de betreffende jaarlaag. Vanuit die rol coördineert de JLC  het mentorenteam. Leerlingen en ouders kunnen ook bij de JLC terecht voor zaken die de mentor overstijgen. Bijzondere verzoeken van ouders of leerlingen verlopen vaak via de JLC. Daarnaast onderhoudt de JLC nauw contact met de schoolleiding. 

Voor schooljaar 2020-2021 is de indeling van de jaarlaagcoördinatoren als volgt: 

          
Coördinator klas 1
(en groep 8-aanmeldingen):

mw. M.C.A.J. Dierckxsens, MEd
dierckxsens@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 2:
dhr. drs. D.C.H. van Meer

meer@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 3:
dhr. M.J.M.D. de Ceuster

ceuster@gymnasiumbreda.nl
  
Coördinator klas 4: 
mw. drs. J. Terstegen
terstegen@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 5: 
mw. D.J.L. van Veen
veen@gymnasiumbreda.nl
 Coördinator klas 6:
dhr. drs.  J. Zuiderbaan
zuiderbaan@gymnasiumbreda.nl

 

Ondersteuningscoördinatoren

De twee ondersteuningscoördinatoren zijn de sleutelfiguren van de ondersteuningsstructuur. Kijk voor meer informatie bij Begeleiding en ondersteuning.

Ondersteuningcoördinator onderbouw en aanmelders groep 8:   
Mw. A. van Tol, te bereiken via ondersteuning123@gymnasiumbreda.nl

Ondersteuningcoördinator bovenbouw en algemene ondersteuningszaken:  
Dhr. ir. A. Eulenpesch, te bereiken via ondersteuning456@gymnasiumbreda.nl

Onze keurmerken en samenwerkingen