Directie

Conrector/waarnemend rector:
Mw. M.A.K. Barthel, MA - m.barthel@gymnasiumbreda.nl
Dhr. J.R. de Wilde, MEd - j.dewilde@gymnasiumbreda.nl

 

Schoolbestuur

Libréon, Stichting voor Katholiek en Openbaar onderwijs 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

Postbus 4669
4803 ER  Breda
Tel. 076 514 14 05

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dhr. B. Buddingh

Onze keurmerken en samenwerkingen