Directie

Rector:
Mw. I.M. Rodenburg MA, i.rodenburg@gymnasiumbreda.nl

Schoolbestuur

Libréon, Stichting voor Katholiek en Openbaar onderwijs 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

Postbus 4669
4803 ER  Breda
Tel. 076 514 14 05

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dhr. B. Buddingh