Directie

Rector:
Dhr. drs. P.W.F. Breuer - breuer@gymnasiumbreda.nl

Conrector:
Mw. M.A.K. Barthel, MA - barthel@gymnasiumbreda.nl

Conrector:
Dhr. J.R. de Wilde, MEd - wilde@gymnasiumbreda.nl

 

Schoolbestuur

Raad van Bestuur Curio (voorheen ROC West-Brabant)
Postbus 699
4870 AR  Etten-Leur
Tel. 076 - 5048091

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dhr. R. Neutelings

Onze keurmerken en samenwerkingen