Missie en visie

Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbaar categoriaal gymnasium met circa 750 leerlingen en ongeveer 100 medewerkers. De school is gevestigd in een prachtig gebouw aan de Nassausingel in het centrum van Breda.

Onze school wordt bevolkt door een bijzonder type leerling. De leerlingen zijn cognitief begaafd, nieuwsgierig en onderzoekend van aard, hebben vaak meerdere speciale talenten en een brede belangstelling. Er is een intellectuele ondergrens maar de talenten schieten alle kanten uit. Kenmerkend is ook dat de leerlingen in potentie begaafd zijn, maar dat niet altijd laten zien. We verwachten dat onze leerlingen een betekenisvolle bijdrage gaan leveren in de samenleving of dat nu is in de wetenschap, kunst, het bedrijfsleven, politiek of een ander maatschappelijk terrein. Voor ons is het de opdracht dat wij de kaders scheppen waarbinnen iedere leerling met al zijn eigenheid ten volle tot bloei kan komen.

Ons motto luidt:

‘Een moderne school met een klassieke traditie’.

Met het element ‘moderne school’ in ons motto willen wij uitstralen dat wij het als onze opdracht zien om steeds te zoeken naar vormen van onderwijs die passen bij de veranderende vragen en mogelijkheden van de tijd.

De klassieke traditie komt uiteraard tot uiting in de vakken Latijn en Grieks. Maar daarnaast ook in een schoolbrede aandacht voor de democratische en humanitaire waarden die uit deze traditie voortvloeien. Dit in de overtuiging dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de westerse cultuur van wezenlijk belang zijn voor het behoud van deze waarden.

Uitgangspunt voor ons gymnasium is de leerling en wat die nodig heeft voor zijn ontwikkeling in termen van kwalificatie, socialisatie en persoonlijkheidsontwikkeling. De school staat voor kwaliteit in Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en wil leerlingen een solide basis bieden voor het vervolgonderwijs en hun rol in de huidige en toekomstige maatschappij. De vorming, met de klassieke traditie als fundament, moet leiden tot de ontwikkeling van een open, kritische, tolerante en zelfstandige instelling ten aanzien van de omgeving, vanuit de gedachte dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. De school wil daarom een kader scheppen waarin ruimte is voor de eigenheid van iedere leerling en waar intellectuele, culturele, creatieve en sociale talenten tot bloei komen op een wijze die optimaal recht doet aan de verschillen tussen de individuen. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, die een VWO-perspectief hebben, nieuwsgierig zijn, houden van uitdaging en bereid zijn doorzettingsvermogen te ontplooien. Wij streven ernaar dat leerlingen, ouders en personeel een gemeenschap vormen waar mensen van diverse achtergronden zich thuis voelen en waar men respect en aandacht heeft voor elkaar.