Korte historie van de school en het gebouw

In 1887 besluit een aantal vooraanstaande Bredanaars tot de oprichting van een gymnasium: het Gymnasium Bredanum. Dat was niet helemaal een nieuw fenomeen in de stad. Breda had eeuwenlang een Latijnse school gehad, maar die was in 1866 opgeheven vanwege een gebrek aan leerlingen. Maar 21 jaar later blijkt er toch behoefte te zijn aan een gymnasium, het enige schooltype dat in die tijd toegang gaf tot universitair onderwijs. Bij de oprichting telt de school 29 leerlingen. Dat zijn allemaal jongens, meisjes worden pas vanaf 1899 toegelaten. De school start in een pand midden in de binnenstad, op Reigerstraat nummer 22.
Vanaf 1901 wordt het Stedelijk Gymnasium gehuisvest in een nieuw gebouw op een mooie plek aan het water: Nassausingel 7. In de decennia die volgen breidt de school het gebouw steeds verder uit en vinden er de nodige verbouwingen plaats. Eind twintigste eeuw wordt ook het achterliggende pand van de Rijks HBS erbij betrokken.
In 2012 gaat het gehele schoolgebouw tegen de vlakte, met uitzondering van de relatief nieuwe gymzaal en het muzieklokaal. Er wordt een fonkelnieuw gebouw neergezet, modern maar met klassieke kenmerken. Aan het begin van schooljaar 2013-2014 wordt dit nieuwe gebouw in gebruik genomen. Inmiddels wordt de school bevolkt door circa 750 leerlingen, ongeveer evenveel jongens als meisjes. Het Bredase gymnasium blijft boeien en bloeien.