Het is vandaag:
 
Schoolbestuur

Bevoegd Gezag (schoolbestuur):     Raad van Bestuur ROC West-Brabant

                                                                    Postbus 699

                                                                    4870 AR  Etten-Leur

                                                                    tel. 076 - 5048091