Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad 2019-2020
De verkiezingen van de MR hebben voor komend schooljaar de volgende samenstelling opgeleverd:

Leerlinggeleding:
Mevrouw D. Hoeve
De heer K. Krijnen
De heer R. Stieber

Oudergeleding:
De heer J. Bergsma
De heer E. Lambregts
De heer M. van de Wetering


Personeelsgeleding:

De heer A. Oonincx (secretaris)
De heer R. van Schaik (vice-voorzitter)
Mevrouw R. Veraa (voorzitter)
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw J. Wagemakers
Mevrouw M. Weijs