Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevrouw L. Bol (secretaris)

De heer J. van Dongen (secretaris)

De heer R. van Schaik (algemeen lid)

Mevrouw R. Veraa (voorzitter)

Mevrouw S. Verkuilen (algemeen lid)

Mevrouw J. Wagemakers (algemeen lid)

  

Oudergeleding

De heer J. Bergsma

Mevrouw K. Bisschop

De heer M. van de Wetering

 

Leerlinggeleding:

Jort Koks

David Schellekens

Kim Jansen