Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad 2017-2018

Personeelsgeleding:

Mevrouw L. Bol (secretaris)

De heer J. van Dongen (secretaris)

De heer R. van Schaik (algemeen lid)

Mevrouw R. Veraa (voorzitter)

Mevrouw S. Verkuilen (algemeen lid)

Mevrouw J. Wagemakers (algemeen lid)

  

Oudergeleding

De heer J. Bergsma

Mevrouw K. Bisschop

De heer M. van de Wetering

 

Leerlinggeleding:

Jort Koks

David Schellekens

Kim Jansen

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018-2019

De verkiezingen van de MR hebben voor komend schooljaar de volgende samenstelling opgeleverd:

Leerlinggeleding:
Mevrouw K. Jansen
De heer J. Koks
De heer D. Schellekens

Oudergeleding:
De heer J. Bergsma
De heer T. Tonnaer
De heer M. van de Wetering

Personeelsgeleding:
De heer J. van Dongen (secretaris)
De heer A. Oonincx
De heer R. van Schaik
Mevrouw R. Veraa (voorzitter)
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw J. Wagemakers