Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018-2019

De verkiezingen van de MR hebben voor komend schooljaar de volgende samenstelling opgeleverd:

Leerlinggeleding:
Mevrouw K. Jansen
De heer J. Koks
De heer D. Schellekens

Oudergeleding: 
De heer J. Bergsma
De heer T. Tonnaer
De heer M. van de Wetering

Personeelsgeleding:
De heer A. Oonincx (secretaris)
De heer R. van Schaik (vice-voorzitter)
Mevrouw R. Veraa (voorzitter)
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw J. Wagemakers

Mevrouw M. Weijs