Het is vandaag:
 
Mededelingen Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag op de agenda van de MR-vergadering ziet staan?
Benader ons dan via mr@gymnasiumbreda.nl.

Heeft u specifieke vragen aan de personeelsgeleding, de oudergeleding of de leerlinggeleding, mailt u dan naar:
pmr@gymnasiumbreda.nl
oudermr@gymnasiumbreda.nl
leerlingmr@gymnasiumbreda.nl

Bedankt!