Het is vandaag:
 
Verkiezingen MR

Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerling,

Hieronder treft u de motivatiebrieven aan van de beschikbare kandidaten voor de MR.


Motivatiebrieven oudergeleding MR

Motivatiebrieven leerlingengeleding MR
Mededelingen Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen of opmerkingen die u graag op de agenda van de MR-vergadering ziet staan?
Benader ons dan via mr@gymnasiumbreda.nl.

Heeft u specifieke vragen aan de personeelsgeleding, de oudergeleding of de leerlinggeleding, mailt u dan naar:
pmr@gymnasiumbreda.nl
oudermr@gymnasiumbreda.nl
leerlingmr@gymnasiumbreda.nlUitslag MR-verkiezingen

De verkiezingen van de MR hebben voor schooljaar 2018-2019 de volgende samenstelling opgeleverd:

Leerlinggeleding:
Mevrouw K. Jansen
De heer J. Koks
De heer D. Schellekens

Oudergeleding:
De heer J. Bergsma
De heer T. Tonnaer
De heer M. van de Wetering

Personeelsgeleding:
De heer J. van Dongen
De heer A. Oonincx
De heer R. van Schaik
Mevrouw R. Veraa
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw J. Wagemakers