Het is vandaag:
 
Agenda MR-vergadering 11 december 2018
Geachte MR-leden, directie,

Graag nodig ik u uit voor de MR-vergadering die gehouden zal worden op 11 december. Bijgaand vindt u de agenda voor deze vergadering. Het vooroverleg start met alleen MR-leden om 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur. Locatie: Personeelskamer Stedelijk Gymnasium Breda, Nassausingel 7, 4811DE, Breda.


Agenda:

1. Opening

2. Verslag vorige vergadering

3. Mededelingen
a. Stand van zaken bestuurlijke ontvlechting ROC
b. Stand van zaken toetsbeleid
c. Stand van zaken activiteiten buiten de les
d. Stand van zaken uitvoeringsplan

4. Agendapunten
a. Scenario’s ontwikkeltijd
b. Schoolformatieplan
c. Rekenbeleid

5. Rondvraag

Graag tot 11 december,

Rachelle Veraa
Voorzitter MR