Het is vandaag:
 
Lestijden
De lessen van 50 minuten vallen in het lesrooster op de onderstaande tijden:

 08.10        leerlingen begeven zich naar het lokaal
 08.15 - 09.05      eerste lesuur
 09.05 - 09.55 tweede lesuur
 09.55 - 10.45 derde lesuur
      
 10.45 - 11.05 eerste pauze
    
 11.10 - 12.00 vierde lesuur
 12.00 - 12.50 vijfde lesuur
    
 12.50 - 13.15 tweede pauze
    
 13.20 - 14.10 zesde lesuur
 14.10 - 15.00       zevende lesuur
 15.00 - 15.50 achtste lesuur
 15.50 - 16.40 negende lesuur

De ervaring leert dat in de loop van het schooljaar het lesrooster meer dan eens gewijzigd moet worden. Het is leerlingen niet toegestaan afspraken voor muzieklessen, trainingen en andere activiteiten te maken tussen 08.15 en 16.30 uur. 

Tijdens rapportvergaderingen en op studiemiddagen is er een verkort rooster. De lessen vallen dan op onderstaande tijden.

 08.10     leerlingen begeven zich naar het lokaal
 08.15 - 08.50      eerste lesuur
 08.50 - 09.25 tweede lesuur
 09.25 - 10.00       derde lesuur
 10.00 - 10.35 vierde lesuur
    
 10.35 - 10.55 eerste pauze
   
 11.00 - 11.35 vijfde lesuur
 11.35 - 12.10 zesde lesuur
 12.10 - 12.45 zevende lesuur
    
 12.45 - 13.10 tweede pauze
   
 13.15 - 13.50  achtste lesuur
 13.50 - 14.25  negende lesuur


Voor klas 1 t/m 3 wordt het lesrooster in principe zo gemaakt, dat die klassen geen tussenuren hebben.
In klas 4 t/m 6 zorgt het systeem van de keuzepakketten ervoor dat de leerlingen van die klassen tussenuren kunnen hebben. Die tussenuren zijn bestemd voor zelfstudie, raadplegen mediatheek, groepswerk e.d. Er is binnen de school een aantal ruimtes die voor de zelfstudie kunnen worden gebruikt (mediatheek, stilteruimte, losse werkplekken). Gedurende deze zelfstudie-uren kan een groot deel van het huiswerk worden gemaakt.