Onderbouw                                      Bovenbouw

1             08.15-09.00                        1             08.15-09.00

2             09.00-09.45                        2             09.00-09.45

3             09.45-10.30                        3             09.45-10.30

Pauze    10.30-10.55                        4             10.30-11.15

4             10.55-11.40                        Pauze    11.15-11.40

5             11.40-12.25                        5             11.40-12.25

Pauze    12.25-12.55                        6              12.25-13.10

6             12.55- 13.40                       Pauze    13.10- 13.40

7             13.40- 14.25                       7             13.40- 14.25

8             14.25- 15.10                       8             14.25- 15.10

9             15.10- 15.55                       9             15.10- 15.55

De splitsing van de pauzes is een maatregel die genomen is om drukte in de gangen te vermijden zolang dat nog verstandig is vanwege het coronavirus. Als dat niet meer nodig is, worden voor alle klassen de lestijden van de onderbouw gehanteerd.

 

Onze keurmerken en samenwerkingen