Het is vandaag:
 
Lessentabel onderbouw cursus 2018-2019

 

Vak

klas 1

klas 2

klas 3

Nederlands

4

3

2,5

Latijn

3

3

3

Grieks

1

3

3

Frans

3

2

2

Duits

-

3

2,5

Engels

3

2

2

Engels Cambridge

 

4

4

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Wiskunde

4

3

3

Natuurkunde

-

2

2,5

Scheikunde

-

-

2

Biologie

2

2,5

-

Muziek

2

1

-

Tekenen

2

1

-

Drama

-

-

1

Techniek

1

1

-

Lich. Opvoeding

3

2

2

Studieles

1

0,5

-

 

 Uiteraard vinden in alle leerjaren aanvullende activiteiten plaats.
Deels zijn deze al opgenomen in de agenda op de website, deels wordt u hierover apart geïnformeerd.