Het is vandaag:
 
Lessentabel bovenbouw cursus 2018-2019

Vak

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands

3

2,5

3

Latijn

4

5

4

Grieks

4

5

4

Frans

3

3

2,5

Duits

3

3

2,5

Engels

2,5

2,5

2

Engels Cambridge

4,5

4,5

 

Geschiedenis

2,5

2,5

3

Aardrijkskunde

3

2,5

2

Wiskunde C

3

3

2

Wiskunde A

3

3

3

Wiskunde B

4

3,5

3

Wiskunde D

2,5

2,5

2,5

Informatica

3

2

2,5

Natuurkunde

3

3

2,5

Scheikunde

2,5

2,5

2,5

Biologie

2

3

3

Economie

2

3

3

Muziek

3

3

2

Tekenen

2

3

3

Maatschappijleer

2

-

-

Filosofie

3

2

3

Lich. Opvoeding

2

2

1

 

Voor de leerlingen in de bovenbouw die dat aankunnen, hebben wij verschillende verrijkings- en verdiepingsmogelijkheden. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de betrokken jaarlaagcoördinator. de leerling en de ouders, en indien van toepassing met de decaan.