Lessentabellen
 

Lessentabel onderbouw
2019-2020

 

Lessentabel bovenbouw
2019-2020

 

 

 

Vak

Klas 1

Klas 2

Klas 3

 

Vak

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

4

3

2,5

 

Nederlands

3

2,5

3

Latijn

3

3

3

 

Latijn

4

4,5

4

Grieks

1

3

3

 

Grieks

4

4,5

4

Frans

3

2

2

 

KCV

-

0,5

-

Duits

-

3

2,5

 

Frans

3

3

2

Engels

3

2

2

 

Duits

3

3

2

Engels Cambridge

-

4

4

 

Engels

2,5

2.5

2

Geschiedenis

2

2

2

 

Engels Cambridge

4,5

4,5

-

Aardrijkskunde

2

2

2

 

Geschiedenis

2,5

2,5

3

Wiskunde

4

3

3

 

Aardrijkskunde

3

2,5

2

Natuurkunde

-

2

2,5

 

Wiskunde C

3

3

2

Scheikunde

-

-

2

 

Wiskunde A

3

3

3

Biologie

2

2,5

-

 

Wiskunde B

4

3,5

3

Muziek

2

1

-

 

Wiskunde D

2,5

2,5

2,5

Tekenen

2

1

-

 

Informatica

3

2

2,5

Drama

-

-

1

 

Natuurkunde

3

3

2,5

Techniek

1

1

-

 

Scheikunde

2,5

2,5

2,5

Lich. Opvoeding

3

2

2

 

Biologie

2

3

3

Studieles

0,5

-

-

 

Economie

2

3

3

Academische vaardigheden

1

1

-

 

Muziek

3

3

2

 

 

 

 

 

Tekenen

2

3

3

 

 

 

 

 

Maatschappijleer

2

-

-

 

 

 

 

 

Filosofie

3

2

3

 

 

 

 

 

Lich. Opvoeding

2

2

1

Onze keurmerken en samenwerkingen