Lessentabel
2020- 2021

 

 

Aanpassing t.o.v.
2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak in OB

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Vak in BB

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

4

3

2,5 (2/3)

Nederlands

3

2,5 (3/2)

3

Latijn

3

3

3

Latijn

4

4

4

Grieks

1

3

3

Grieks

4

4

4

 

 

 

 

KCV

-

0,5

-

Frans

3

2

2

Frans

3

3

2

Duits

0

3

2,5 (3/2)

Duits

3

3

2

Engels

3

2

2

Engels

2,5 (3/2)

2.5 (2/3)

2

Engels Cambridge

0

4

4

Engels Cambridge

4,5 (5/4)

4,5 (4/5)

-

Geschiedenis

2

2

2

Geschiedenis

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

3

Aardrijkskunde

2

2

2

Aardrijkskunde

3

2,5 (3/2)

2

Wiskunde

4

3

3

Wiskunde C

3

3

2

 

 

 

 

Wiskunde A

3

3

3

 

 

 

 

Wiskunde B

4

3,5 (4/3)

3

 

 

 

 

Wiskunde D

2,5 (3/2)

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

 

 

 

 

Informatica

3

2

2,5 (2/3)

Natuurkunde

0

2

2,5 (3/2)

Natuurkunde

3

3

2,5 (3/2)

Scheikunde

0

0

2

Scheikunde

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

2,5 (3/2)

Biologie

2

2,5 (3/2)

0

Biologie

2,5 (3/2)

3

3

 

 

 

 

Economie

2

3

3

Muziek

2

1

0

Muziek

3

3

2

Tekenen

2

1

0

Tekenen

2

3

3

 

 

 

 

Maatschappijleer

2

-

-

 

 

 

 

Filosofie

3

2

3

Lich. Opvoeding

3

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

1

Drama

0

0

1

 

 

 

 

Studieles

0,5

0

0

 

 

 

 

Wetenschapsoriëntatie/ Academische vaardigheden

1

1

1

 

 

 

 

Totaal aantal lessen p/w

32,5

32,5 R

30,5 R

 

 

 

 

 

 

34,5 C

32,5 C

 

 

 

 

Lessentabellen 2020-2021 

Bij de wijziging van de lessentabel 2020-2021 is als uitgangspunt gehanteerd dat de werkdruk voor jaarlaag 2 verminderd zou moeten worden. Daarnaast is bij de secties geïnventariseerd welke wensen er zijn ten aanzien van wijzigingen in de lessentabel. Dat laatste heeft geresulteerd in onderstaand overzicht, waarin tevens het voorgenomen besluit van de directie verwerkt staat.

  • Nederlands: zij willen in klas 5 de verdeling van de lessen over de periodes andersom. In plaats van  de verdeling 2/3 willen zij 3/2. Dat is gehonoreerd.
  • Klassieke talen: zij willen het halve uur van klas 5 overhevelen naar klas 6. Dat gaat komend jaar (20-21) in voor het nieuwe cohort in klas 5 en zal worden aangepast voor dat cohort in klas 6 in schooljaar 21-22.
  • Biologie: zij willen een half uur uit klas 6 verplaatsen naar klas 4. Met ingang van komend schooljaar (20-21) wordt dat gehonoreerd, maar pas in schooljaar 22-23 wordt de vermindering in klas 6 doorgevoerd.
  • Techniek: het vak techniek wordt met ingang van schooljaar 20-21 anders vorm gegeven. De uren komen daarmee te vervallen.
  • Wetenschapsoriëntatie/ ACVA: komend schooljaar is de laatste van de pilot ACVA voor de onderbouw. Daarbij worden dan de uren in klas 3 gegeven. Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt in klas 1 gestart met wetenschapsoriëntatie. Dit vak zal de komende jaren de lessen ACVA vervangen.

Het totaal aantal lessen in de onderbouw in schooljaar 2019-2020 bedraagt:

 2019-2020

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Totaal aantal lessen p/w

33,5

33,5 R

29,5 R

 Inclusief Cambridge

 

35,5 C

31,5 C

                                                                                       

Het voorgenomen besluit ten aanzien van de nieuwe lessentabel 2020-2021 is als volgt:

  • Bij Grieks en Latijn gaat klas 5 naar 4 uur, en met ingang van 2021-2022 klas 6 naar 4,5 (5/4) uur. 
  • Bij Biologie m.i.v. 2020-2021 klas 4 naar 2,5 uur, m.i.v. 2022-2023 klas 6 naar 2,5 (3/2) uur
  • Wetenschapsoriëntatie is een nieuw vak in klas 1 en vervangt ACVA. In 2022-2023 is dit klaar.

In de jaarlagen 1, 2 en 3 wordt in het rooster een structureel mentoruur toegevoegd. Het aantal uren per week wordt voor die jaarlagen dan met één verhoogd.

 

Onze keurmerken en samenwerkingen