Lessentabel 2023-2024

Vak in de onderbouw

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Vak in de bovenbouw

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

3,25

2,5

2,5

Nederlands

3

2,5

3

Klassieke Taal

3,5

 

 

 

 

 

 

Latijn

 

2,5

3

Latijn

4

4

4.5

Grieks

 

2,25

3

Grieks

4

4

4.5

       

Modules Rome/Griekenland

-

0,5

-

Frans

2,25

2

2

Frans

3

3

2

Duits

-

2,25

2,5

Duits

3

3

2

Engels

2,25

2

2

Engels

2,5

2.5

2

Engels Cambridge

-

2

2

Engels Cambridge

2,5

2.5

-

Geschiedenis

2

1,25

2

Geschiedenis

2,5

2,5

3

Aardrijkskunde

1,5

1,5

2

Aardrijkskunde

3

2,5

2

Wiskunde

3,25

3

3

Wiskunde A

3

3

3

       

Wiskunde B

4

3,5

3

       

Wiskunde C

3

3

2

 

 

 

 

Wiskunde D

2,5

2,5

2,5

       

Informatica

3

2

2,5

Natuurkunde

-

1,5

2,5

Natuurkunde

3

3

2,5

Scheikunde

-

-

2

Scheikunde

2,5

2,5

2,5

Biologie

2,25

2,25

-

Biologie

2,5

3

3

       

Economie

2

3

3

Muziek

2

1

-

Muziek

3

3

2

Tekenen

2

1

-

Tekenen

2

3

3

       

Maatschappijleer

2

-

-

       

Filosofie

3

2

3

Lichamelijke Opvoeding

3,5

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

1

Drama

-

-

1

       

Wetenschapsoriëntatie

1

1

1

       

Studieles

1

-

-

       

Contactuur

1

1

1

 

1

1

-

Flexlessen voor de vakken ak, bi, en, fa, gr, gs, la, mu, ne, te, wi en voor klas 2 ook voor na, du (flexlessen ook in combinatie met andere jaarlaag)

11 vakken

13

vakken

 

 

 

 

 

Totaal aantal lessen per week (K=Kernlessen, F=flexlessen om te kiezen)

30,75K

5-9F

31K

5-9F

31,5K

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In voorgaande lessentabel wordt in beeld gebracht hoeveel lessen er gemiddeld voor een vak per leerjaar worden ingeroosterd. Het schooljaar is ingedeeld in twee delen waarbij het aantal lessen per vak in de ene helft verschillend kan zijn van de andere helft. Er wordt bij het inroosteren gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van de lesuren per leerjaar.

In de jaarlagen 1, 2, 3, 4 en 5 wordt in het rooster een structureel contactuur met de mentor toegevoegd. Het aantal uren per week voor de onderbouw staat vermeld in de laatste rij. In de bovenbouw is het aantal lessen afhankelijk van het gekozen profiel en daardoor niet te vermelden.