Lessentabel 2021- 2022

Vak in de onderbouw

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Vak in de bovenbouw

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

4

3

2,5 (2/3)

Nederlands

3

2,5 (3/2)

3

Latijn

3

3

3

Latijn

4

4

4.5

Grieks

1

3

3

Grieks

4

4

4.5

    

Modules Rome/Griekenland

-

0,5

-

Frans

3

2

2

Frans

3

3

2

Duits

-

3

2,5 (3/2)

Duits

3

3

2

Engels

3

2

2

Engels

2,5 (3/2)

2.5 (2/3)

2

Engels Cambridge

-

4

4

Engels Cambridge

4,5 (5/4)

4,5 (4/5)

-

Geschiedenis

2

2

2

Geschiedenis

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

3

Aardrijkskunde

2

2

2

Aardrijkskunde

3

2,5 (3/2)

2

Wiskunde

4

3

3

Wiskunde A

3

3

3

    

Wiskunde B

4

3,5 (4/3)

3

    

Wiskunde C

3

3

2

 

 

 

 

Wiskunde D

2,5 (3/2)

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

    

Informatica

3

2

2,5 (2/3)

Natuurkunde

-

2

2,5 (3/2)

Natuurkunde

3

3

2,5 (3/2)

Scheikunde

-

-

2

Scheikunde

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

2,5 (3/2)

Biologie

2

2,5 (3/2)

-

Biologie

2,5 (3/2)

3

3

    

Economie

2

3

3

Muziek

2

1

-

Muziek

3

3

2

Tekenen

2

1

-

Tekenen

2

3

3

    

Maatschappijleer

2

-

-

    

Filosofie

3

2

3

Lich. Opvoeding

3

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

1

Drama

-

-

1

    

Wetenschapsoriëntatie

1

1

1

    

Studieles

1

-

-

    

Contactuur

1

1

1

 

1

1

-

Totaal aantal lessen per week

34

33,5 R

31,5 R

    
  

35,5 C

33,5 C

    

Lessentabel 2021-2022
In de lessentabel staat het aantal uur per vak per week aangegeven. Als er een verschil is in het aantal uur dat in de eerste en de tweede helft van het schooljaar wordt gegeven, staat de verdeling er achter vermeld tussen haakjes.

Onze keurmerken en samenwerkingen