Lessentabel 2022- 2023

Vak in de onderbouw

Klas 1 

Klas 2 

Klas 3 

Vak in de  bovenbouw

Klas 4

Klas 5 

Klas 6 

 

Nederlands

4

3

2,5 (2/3)

Nederlands

3

2,5 (3/2)

3

 

Latijn

3

3

3

Latijn

4

4

4.5

 

Grieks

1

3

3

Grieks

4

4

4.5

 

    

Modules Rome/Griekenland

-

0,5

-

 

Frans

3

2

2

Frans

3

3

2

 

Duits

-

3

2,5 (2/3)

Duits

3

3

2

 

Engels

3

2

2

Engels

2,5 (2/3)

2,5 (2/3)

2

 

Engels Cambridge

-

2

4*

Engels Cambridge

2,5 (2/3)

4,5 (4/5)

-

 

Geschiedenis

2

2

2

Geschiedenis

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

3

 

Aardrijkskunde

2

2

2

Aardrijkskunde

3

2,5 (3/2)

2

 

Wiskunde

4

3

3

Wiskunde A

3

3

3

 

    

Wiskunde B

4

3,5 (4/3)

3

 

    

Wiskunde C

3

3

2

 

    

Wiskunde D

2,5 (3/2)

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

 

    

Informatica

3

2

2,5 (2/3)

 

Natuurkunde

-

2

2,5 (2/3)

Natuurkunde

3

3

2,5 (3/2)

 

Scheikunde

-

-

2

Scheikunde

2,5 (2/3)

2,5 (3/2)

2,5 (3/2)

 

Biologie

2

2,5 (3/2)

-

Biologie

2,5 (2/3)

3

3

 

    

Economie

2

3

3

 

Muziek

2

1

-

Muziek

3

3

2

 

Tekenen

2

1

-

Tekenen

2

3

3

 

    

Maatschappijleer

2

-

-

 

    

Filosofie

3

2

3

 

Lich. Opvoeding

3

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

1

 

Drama

-

-

1

    

 

Wetenschapsoriëntatie

1

1

1

    

 

Studieles

1

-

-

    

 

Contactuur

1

1

1

 

1

1

-

 

Totaal aantal lessen per week

34

33,5 R

31,5 R

    

 

  

35,5 C

33,5 C

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In bovenstaande lessentabel wordt in beeld gebracht hoeveel lessen er gemiddeld voor een vak per leerjaar worden ingeroosterd. Het schooljaar is ingedeeld in twee delen waarbij het aantal lessen per vak in de ene helft verschillend kan zijn van de andere helft. Er wordt bij het inroosteren gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van de lesuren per leerjaar. 
In de jaarlagen 1, 2, 3, 4 en 5 wordt in het rooster een structureel contactuur met de mentor toegevoegd. Het aantal uren per week voor de onderbouw staat vermeld in de laatste rij. In de bovenbouw is het aantal lessen afhankelijk van het gekozen profiel en daardoor niet te vermelden.

Onze keurmerken en samenwerkingen