Het is vandaag:
 
Engels en Cambridge Engels

Sinds 2002 hebben onze leerlingen de mogelijkheid om zich extra te verdiepen in de Engelse taal: het zogenaamde Cambridge Engels. In klas 1 krijgen alle leerlingen drie uur Engels per week, dit programma is gedeeltelijk gebaseerd op  Cambridge Engels. De leerlingen ervaren zo wat Cambridge Engels inhoudt. Zij "proeven" er als het ware van. Bij de overgang naar klas 2 kiezen zij voor Cambridge Engels als extra uitdaging of gewoon Engels op gymnasiaal niveau. De keuze wordt door de leerlingen zélf gemaakt, maar de docent Engels brengt wel een advies uit.

Bij Cambridge Engels krijgen leerlingen 4 in plaats van 2 uur les per week. Voor deze extra uren betalen ouders een bijdrage. In klas 3 gaan de leerlingen op voor het FCE (First Certificate in English/Cambridge B2 First) en in klas 5 sluiten zij het Cambridge project af met ofwel het CAE (Certificate in Advanced English/Cambridge C1 Advanced) óf het allerhoogste niveau, dat van het CPE (Certificate of Proficiency in English/Cambridge C2 Proficiency).

De leerlingen worden tijdens de examens getoetst op de volgende 5 onderdelen: speaking, listening, reading, writing en use of English. De examens worden bij ons op school zelf afgenomen. Voor de speaking en listening examens komen de Cambridge examinatoren zelfs naar onze school toe. Gemiddeld kiest meer dan 80% van de leerlingen voor Cambridge Engels. Op grond van onze prestaties heeft de Universiteit van Cambridge ons in 2010 het predicaat “Cambridge ESOL Exam Preparation Centre” toegekend.

De slagingspercentages zijn erg hoog. Het afgelopen jaar (2018) waren de scores:
FCE - Cambridge B2 First: 120 van 123 kandidaten in klas 3 geslaagd = 97.58 %
CAE - Cambridge C1 Advanced: 35 van 38 kandidaten in klas 5 geslaagd = 92.11 %
CPE - Cambridge C2 Proficiency: 67 van 80 kandidaten in klas 5 geslaagd = 83.75 %Certificaat

Van het Cambridge English Europe team ontving het Stedelijk Gymnasium Breda in februari 2017 het bericht dat de school zich mag rekenen tot één van hun meest trouwe opleidingscentra. Als dank daarvoor heeft onze school een certificaat mogen ontvangen.