Het is vandaag:
 
Cambridge Engels

 

Sinds 2002 bestaat er op het Stedelijk Gymnasium de mogelijkheid voor leerlingen om zich te verdiepen in de Engelse taal: het zogenaamde Cambridge Engels. Alle leerlingen in klas 1 volgen Cambridge Engels, drie uur les per week. De lessen staan in het teken van de wereldwijde erkende Cambridge Certificaten. Bij de overgang naar klas 2 kiezen zij voor Cambridge Engels of regulier Engels. Bij Cambridge Engels krijgen zij 4 in plaats van 2 uur les per week. Voor deze extra uren betalen de ouders een bijdrage. Na 3 jaar gaan de leerlingen op voor het FCE (the First Certificate in English) en na 5 jaar sluiten zij het Cambridge project af met het CAE (the Certificate in Advanced English) óf het allerhoogste niveau, dat van het CPE (the Certificate of Proficiency in English)!

 

Alle examens toetsen de leerlingen op 5 onderdelen: speaking, listening, reading, writing en use of English. De examens worden bij ons op school zelf afgenomen en alles gaat er erg officieel aan toe. Voor de speaking en listening examens komen de Cambridge examinatoren (allemaal voor de examens bevoegde “native speakers”) zelfs naar onze school toe. Het Cambridge Engels is inmiddels erg populair: na één eerste klas van 28 leerlingen in 2002, kiest inmiddels meer dan 80% van de leerlingen voor Cambridge Engels! Op grond van onze prestaties heeft de Universiteit van Cambridge ons in 2010 het predicaat “Cambridge ESOL Exam Preparation Centre” toegekend.

 

Tot nu toe is het slagingspercentage voor het FCE erg hoog: gemiddeld > 90%! De resultaten voor het CAE- en CPE-niveau zijn ongeveer 80%.

 

       Certificaat

       Van het Cambridge English Europe team ontving het Stedelijk Gymnasium Breda in februari 2017 het bericht dat de school zich mag rekenen tot één van hun meest trouwe opleidingscentra. Als dank daarvoor heeft onze school een certificaat mogen ontvangen.