Het is vandaag:
 
Maak een account aan voor "Mijn Auraspace"

Om te kunnen zoeken in Auracatalogus moet je eerst een account aanmaken in Mijn AuraSpace bereikbaar via deze link. Je hebt hiervoor ook jouw stamnummer nodig. Het stamnummer is terug te vinden in Magister, klik rechtsboven in het scherm op het tandwieltje (Mijn gegevens).

In het geopende scherm onder opleiding staat jouw stamnummer.

 

Als het account is aangemaakt in Mijn AuraSpace kan je eventueel ook de Aura Library app downloaden en installeren. Hoe dat moet dat lees je hier voor iPad en iPhone of Android.  Mocht je nog vragen hebben over deze aanmeldingsprocedure dan kan je altijd terecht bij mevrouw Kreikamp.