Het is vandaag:
 
De schooldecaan

 

De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding in de oriëntatie op de profielkeuze en de studiekeuze.

Profielkeuze

Voor de begeleiding in de profielkeuze werkt de decaan nauw samen met de mentoren van klas 3 om ervoor te zorgen dat leerlingen een keuze maken die past bij hun interesses en capaciteiten. De decaan voert met elke leerling een gesprek over het gekozen profiel en de keuzevakken. In dit gesprek worden ook de uitkomsten van de diverse testen, de adviezen van de vakdocenten en de schoolresultaten besproken. De decaan geeft aan ouders zowel een algemene als een specifieke voorlichting over profielkeuze.

Studiekeuze
Het is noodzakelijk dat leerlingen zich goed voorbereiden op hun toekomst en zich dus goed oriënteren en verdiepen op mogelijke vervolgopleidingen. De decaan geeft hierover algemene voorlichting aan leerlingen en hun ouders. De leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan diverse voorlichtingsactiviteiten, die door het Hoger Onderwijs worden georganiseerd. De decaan voert met de leerlingen gesprekken en helpt hen om zich de juiste vragen te stellen, waardoor zij een verantwoorde studiekeuze kunnen maken.

Het Stedelijk Gymnasium Breda vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het studiekeuzeproces van hun kind. Een goede oriëntatie op vervolgopleidingen en discussies over toekomstplannen moeten zowel op school als thuis plaatsvinden.


Eveline Slijngard
decaan
slijngard@gymnasiumbreda.nl

 

 Specifieke informatie per leerjaar is te vinden op de portalen.