Het is vandaag:
 
Informatie en regels Boekenfonds

De school kent een boekenfonds. Dat betekent dat de school zelf de aanschaf van de boeken en de overige leermiddelen voor de leerlingen zal verzorgen.

Bij de start van het schooljaar moet iedere leerling het boekenpakket op school komen afhalen. De data en tijden zullen in de jaarplanning en op de website gepubliceerd worden. De school zal voor iedere leerling zorgen voor de juiste samenstelling van het boekenpakket.

De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn algemene leermiddelen die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om: atlas, woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, agenda, tekendoos.

Over de aanschaf van rekenmachine en sportkleding heeft u apart informatie ontvangen. De aanschaf van de tekendoos zal via de school verlopen, de kosten zullen verrekend worden via de verrekenpot. Voor de aanschaf van agenda, schriften, potloden en pennen dient u zelf te zorgen.

Regels voor het Boekenfonds