Het is vandaag:
 
Article Details
Nieuwe samenstelling Medezeggenschapsraad Bericht geplaatst op: 20-6-2019

De afgelopen weken hebben leerlingen en ouders kunnen stemmen op kandidaten voor de geleding leerling en ouders van de MR.

De nieuwe leden van de MR namens de leerlingen zijn Danique Hoeve, Koert Krijnen en Ruben Stieber.

Bij de oudergeleding blijven de heren J. Bergsma en M. van de Wetering. Als nieuw lid mogen we de heer E. Lambregts verwelkomen. Dit betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van de heer T. Tonnaer.

Voor het personeel was er geen verkiezing nodig omdat er zich geen nieuwe kandidaten gemeld hadden. Daardoor wordt het lidmaatschap van Rachelle Veraa, Suzanne Verkuilen en Margje Weijs automatisch voor de komende twee jaar verlengd. Met de drie leden van de geleding personeel niet aftredend (Alex Oonincx, Reg van Schaik en Jeanine Wagemakers), is de MR voor het schooljaar 2019-2020 compleet.

Wij danken de heer Tonnaer voor zijn inzet voor de school en de MR het afgelopen jaar. Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar, op woensdag 26 juni aanstaande, zal de MR afscheid van hem nemen.


Terug