Het is vandaag:
 
_________________________Reunie__________________________

In 2012 bestaat het Stedelijk Gymnasium Breda

125 jaar

Daarom is er een reünie op zaterdag

9 juni 2012

"weerzien en afscheid"

_________________weerzien en afscheid_________________
opzet van het gebouw

Het nieuwe schoolgebouw. Herkenbaar is de opzet van de Romeinse Domus, met centraal de open patio en daarachter de grote aula (ter hoogte van twee verdiepingen). Links en rechts van de ontmoetingsplaatsen zijn in de zijbeuken de lokalen gesitueerd. Rechtsachter zijn de gymzalen en het muzieklokaal uit 2008 zichtbaar die met het nieuwe gebouw verbonden worden.

Het thema van de reünie is  "weerzien en afscheid".

"Weerzien" met (oud-)leerlingen en (oud-)docenten.

"Afscheid" van het gebouw.

Afscheid van het huidige gebouw?
Ja, een traditie wordt voortgezet.
Bij het 75-jarig bestaan was kort daarvoor de eerste grote verbouwing van het gebouw gereed gekomen: de voorgevel, nu bekend als de C,D-vleugel. 
Bij het 100-jarig bestaan was kort daarvoor de tweede grote verbouwing gereedgekomen: de A,B-vleugel.

Nu, bij het 125-jarig bestaan, zijn de plannen nog ingrijpender.
In juli 2012 zal het bestaande gebouw vrijwel volledig gesloopt worden. Op dezelfde plaats zal een compleet nieuwe school gebouwd worden.
Dat nieuwe gebouw wordt in de zomer 2013 in gebruik genomen.

Het zal duidelijk zijn waarom deze reünie niet, zoals gebruikelijk is, rondom de stichtingsdatum van de school in september wordt georganiseerd , maar op 9 juni 2012. Vrijwel direct na de reünie wordt gestart met de sloop van het huidige gebouw. Daarom is deze reünie de laatste mogelijkheid om het huidige schoolgebouw voor de laatste keer te zien en daar alle herinneringen op te halen die u heeft aan ons gebouw. 
Tijdens de reünie zal uitgebreid aandacht aan besteed worden aan het afscheid.

Om een indruk te krijgen van het nieuwe schoolgebouw, vindt u hieronder nog een een aantal impressies.Voorplein en gevel, links de fietsenstallingen. Het voorplein is verkeersvrij, de auto's worden rechts naast het gebouw geparkeerd.


entreehal

De entreehal met zicht op de patio en daarachter de grote aula.
De aula met de grote trap/tribune die naar de collegezaal leidt.


achterzijde

De achterzijde van het gebouw.Vanuit de tuin is er het zicht op de ronde personeelskamer met daarboven de collegezaal.
Presentatie van het nieuwe schoolgebouw

 De gevel van het nieuwe gebouw. Boven in de gevel komen afbeeldingen uit de Odyssee terug die nu op de voorzijde van het bestaande gebouw geschilderd zijn.

Op woensdag 28 september hebben wij 's middags een presentatie voor de leerlingen, en 's avonds een presentatie voor de ouders gehouden.

Hieronder vindt u de presentatie.

Stedelijk Gymnasium info avond presentatie

Verdere informatie

Ga voor verdere informatie over de reünie en voor aanmelding naar onze speciale reünie website:

125jaar-stedelijk.gymnasiumbreda.nl