Hoe gaat het Stedelijk om met het coronavirus?

Het coronavirus houdt de wereld in een stevige greep en raakt ook onze school. In navolging van het kabinetsbesluit zal het Stedelijk tot 6 april geen onderwijs geven in het eigen schoolgebouw. Wel worden voorzieningen getroffen om onderwijs op afstand te geven. Concreet betekent dit voor onze school het volgende:

  • De toetsweek voor alle klassen wordt tot nader order opgeschort.
  • Voor de examenleerlingen wachten wij de nadere aanwijzingen van het ministerie af om te kijken op welke wijze wij onder deze omstandigheden kunnen komen tot een afronding van het schoolexamen en een voorbereiding op het Centraal Examen. Dit heeft voor ons de hoogste prioriteit.
  • Vanaf woensdag 18 maart start een programma voor onderwijs op afstand voor alle klassen. 

Leerlingen, ouders en collega’s worden steeds via mail en berichten op onze portalen op de hoogte gebracht als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Het is daarom van belang om de mail goed in de gaten te houden.

Vanzelfsprekend wensen wij iedereen in deze moeilijke tijd veel sterkte toe!

Onze keurmerken en samenwerkingen