Cambridge Engels

Sinds 2002 hebben onze leerlingen de mogelijkheid om zich extra te verdiepen in de Engelse taal: het zogenaamde Cambridge English. In klas 1 krijgen alle leerlingen drie uur Engels per week, dit programma is gedeeltelijk gebaseerd op Cambridge Engels. De leerlingen ervaren zo, wat Cambridge Engels inhoudt. Zij "proeven" er als het ware van. Bij de overgang naar klas 2 kiezen zij voor Cambridge Engels als extra uitdaging of voor gewoon Engels op gymnasiaal niveau. De docent brengt advies uit, maar de keuze wordt door de leerlingen zélf gemaakt.  
Bij Cambridge Engels krijgen leerlingen 4 in plaats van 2 uur les per week. Voor deze extra uren betalen ouders een bijdrage. In klas 3 gaan de leerlingen op voor het FCE (First Certificate in English/Cambridge B2 First) en in klas 5 sluiten zij het Cambridge project af met ofwel het CAE (Certificate in Advanced English/Cambridge C1 Advanced) óf het allerhoogste niveau, dat van het CPE (Certificate of Proficiency in English/Cambridge C2 Proficiency).  

De leerlingen worden tijdens de examens getoetst op de volgende 5 onderdelen: speaking, listening, reading, writing en use of English. De examens worden bij ons op school zelf afgenomen. Voor de speaking en listening examens komen de Cambridge examinatoren zelfs naar onze school toe. Gemiddeld kiest meer dan 80% van de leerlingen voor Cambridge Engels. Op grond van onze prestaties heeft de Universiteit van Cambridge ons in 2010 het predicaat
“Cambridge ESOL Exam Preparation Centre” toegekend.  

 

Onze keurmerken en samenwerkingen