Olympiadeschool

Ieder jaar nemen vele leerlingen van onze school deel aan één of meerdere olympiades. Die olympiades zijn er voor heel veel verschillende vakken. Een speciale categorie vormen de bèta-olympiades. Dit zijn wedstrijden in exacte vakken waar alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo uit heel Nederland aan mee kunnen doen. Soms doen ook talentrijke onderbouwers al aan deze wedstrijden mee. Scholen die gedurende een aantal jaren aan veel van deze olympiades deelnemen, en aan een aantal andere eisen voldoen, kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk Olympiadeschool, dat door het ministerie van OCW in samenwerking met de Stichting Leerplan Ondersteuning (SLO) wordt toegekend. Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft op 13 november 2013 dit keurmerk als eerste school in Breda uitgereikt gekregen en is hiermee de 26e school in Nederland met dit vignet.

De deelname aan de bèta-olympiades op onze school valt dus onder de vlag van het keurmerk Olympiadeschool. Hiermee benadrukt de school dat zij het belangrijk vindt om onze talentvolle leerlingen uit te dagen en dat wij daarbij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bèta-onderwijs. Alle leerlingen uit de bovenbouw van onze school kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze wedstrijden, maar worden daarin door de school wel gestimuleerd.

De olympiades starten met een eerste ronde door middel van een toets die op school wordt afgenomen. De best presterende leerlingen gaan vervolgens via een tweede ronde door naar de nationale eindronde. De winnaars van de eindronde vertegenwoordigen Nederland op de internationale olympiades over de hele wereld.
 
Afgelopen schooljaar hebben Bram Arts, Bart Burggraaf en Laurens Smulders een zilveren medaille bemachtigd tijdens de internationale eindronde van de EUSO (European Union Science Olympiade) in Portugal. Daarnaast heeft Laurens Smulders een eervolle vermelding behaald tijdens de internationale eindronde van de scheikunde olympiade in Parijs.

Dit schooljaar worden de volgende olympiades georganiseerd:

Do. 23 januari 2020:        Biologie olympiade
Vr. 24 januari 2020:         Scheikunde olympiade
Ma. 27 januari 2020:       Aardrijkskunde olympiade
Wo. 29 januari 2020:       Wiskunde olympiade
Vr. 31 januari 2020:         Natuurkunde olympiade

Behalve deze olympiades die elk ook weer nationale en internationale eindrondes kennen, vindt eind 2019 op een aantal universiteiten ook nog een regionale voorronde van de EUSO plaats en wordt eind maart 2020 de IJSO (International Junior Science Olympiad) voor klas 3 georganiseerd. De school vaardigt ook altijd een team uit naar deze competities.
Naast de onder het keurmerk vallende olympiades nemen onze leerlingen ook deel aan de Kangoeroewedstrijd, de Beverwedstrijd, vertaalwedstrijden en klassieke olympiades.

Onze keurmerken en samenwerkingen