Olympiadeschool

Olympiades schooljaar 2022 - 2023
Jaarlijks nemen vele leerlingen van onze school deel aan één of meerdere olympiades. Olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden voor middelbare scholieren en bieden leerlingen de kans om zich in bepaalde onderwerpen te verbreden en te verdiepen. Er zijn olympiades voor een groot aantal vakken. Een speciale categorie vormen de bèta-olympiades. Wedstrijden in exacte vakken die open staat voor alle havo en vwo bovenbouw-leerlingen uit heel Nederland. 

Geregeld halen leerlingen van onze school een internationale finale. Zo wonnen Anne van Duuren, Jelle Thoen en Isanne van Steen afgelopen schooljaar de bronzen medaille tijdens de internationale eindronde van de EOES (European Olympiad of Experimental Science) in Tsjechië.

SGB heeft keurmerk Olympiadeschool
Het ministerie van OCW kent in samenwerking met SLO het keurmerk Olympiadeschool toe. In 2013 ontvingen we als eerste Bredase school (en 26e school in Nederland) dit vignet. Sindsdien voeren we dit keurmerk onafgebroken, mede doordat veel van onze leerlingen ieder jaar weer deelnemen aan één of meerdere olympiades.

Wie mag er deelnemen?
Alle leerlingen uit de bovenbouw kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Deelname is altijd op vrijwillige basis. Uiteraard stimuleren wij als school leerlingen om deel te nemen. We bieden de olympiades aan met de gedachte talentvolle leerlingen meer uit te dagen.

Is het interessant voor leerlingen?
Jazekers! Deelname aan een olympiade draagt bij aan een betere ontwikkeling van hun (bèta-)talenten, zo is onze overtuiging. Verder zijn de bèta olympiades opgenomen in de PTA’s (Programma van toetsing en afsluiting) van de betreffende vakken waarbij leerlingen een bonus kunnen verdienen. De exacte bonusregeling varieert per vak. Voor meer informatie over de diverse olympiades kunnen leerlingen terecht bij hun vakdocent.

Hoe gaat het in z’n werk?
In de eerste ronde van elke olympiade nemen we als school een toets af. De beste leerlingen gaan, via een tweede ronde, uiteindelijk door naar de nationale eindronde. De winnaars van de eindronde vertegenwoordigen Nederland op de internationale olympiade. Zo’n finale kan over de hele wereld worden georganiseerd.

Welke Olympiades zijn er nog meer?
Naast de onder het keurmerk vallende olympiades nemen onze leerlingen ook deel aan de junior olympiades (BOJ, NOJ), de Kangoeroewedstrijd, de Beverwedstrijd, de Nederlands olympiade, vertaalwedstrijden en klassieke olympiades.

Hoe ziet de planning er voor dit schooljaar uit?
Het olympiade overzicht voor dit schooljaar ziet er (voor zover bekend) als volgt uit:

olympiade

klas

datum

Informatica

5/6

15 september 2022 t/m 20 januari 2023

Klassiek

5/6

Latijn (14 oktober 2022), Grieks (21 oktober 2022)

Beverwedstrijd

1 t/m 6

9 t/m 23 november 2022

Taalkunde

4/5/6

begin december 2022

EOES

4/5

december 2022 / januari 2023

Biologie

5/6

6 december 2022

Scheikunde

5/6

12 januari 2023

Wiskunde

4/5

25 januari 2023

Aardrijkskunde

5/6

27 januari 2023

Natuurkunde

5/6

30 januari 2023

Nederlands

4/5/6

waarschijnlijk februari 2023 (datum nog niet bekend)

Kangoeroewedstrijd

1 t/m 6

18 maart 2023

IJSO

3

eind maart 2023

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
De olympiade-coördinator op school is
Jacqueline Cremers
docent natuurkunde
olympiade@gymnasiumbreda.nl