Olympiadeschool

Olympiades schooljaar 2020 - 2021
Ieder jaar nemen vele leerlingen van onze school deel aan één of meerdere olympiades. Die olympiades zijn er voor heel veel verschillende vakken. Een speciale categorie vormen de bèta-olympiades. Dit zijn wedstrijden in exacte vakken waar alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo uit heel Nederland aan mee kunnen doen. Scholen die gedurende een aantal jaren aan veel van deze olympiades deelnemen, en aan een aantal andere eisen voldoen, kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk Olympiadeschool, dat door OCW in samenwerking met SLO wordt toegekend. Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft op 13 november 2013 dit keurmerk als eerste school in Breda uitgereikt gekregen en is hiermee de 26e school in Nederland met dit vignet.

De deelname aan de bèta-olympiades op onze school valt dus onder de vlag van het keurmerk Olympiadeschool. Hiermee benadrukt de school dat zij het belangrijk vindt om onze talentvolle leerlingen uit te dagen en dat wij daarbij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bèta-onderwijs. Alle leerlingen uit de bovenbouw van onze school kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze wedstrijden, maar worden daarin door de school wel gestimuleerd.

De olympiades starten met een eerste ronde d.m.v. een toets die op school wordt afgenomen. De beste leerlingen gaan vervolgens via een tweede ronde door naar de nationale eindronde. De winnaars van de eindronde vertegenwoordigen Nederland op de internationale olympiades over de hele wereld.

Afgelopen schooljaar heeft Laurens Smulders een bronzen medaille behaald tijdens de internationale eindronde van de scheikunde olympiade. Vanwege corona beperkingen vond deze helaas niet op locatie plaats, maar volledig online.

Dit schooljaar worden de volgende olympiades georganiseerd:
Do. 17 december 2020:    Biologie olympiade
Wo. 13 januari 2021         Scheikunde olympiade
Vr. 15 januari 2021:          Natuurkunde olympiade
Ma. 18 januari 2021         Aardrijkskunde olympiade
Di. 19 januari 2021:          Wiskunde olympiade

Daarnaast vindt er januari / februari 2021 op een aantal universiteiten een regionale voorronde van de EUSO plaats en wordt 23 maart 2021 de IJSO (International Junior Science Olympiad) voor klas 3 georganiseerd. Naast de onder het keurmerk vallende olympiades nemen onze leerlingen ook deel aan de Kangoeroewedstrijd, de Beverwedstrijd, vertaalwedstrijden en klassieke olympiades.

De bèta-olympiades zijn opgenomen in de PTA’s (Programma van toetsing en afsluiting) van de betreffende vakken waarbij leerlingen een bonus kunnen verdienen. De exacte bonusregeling varieert per vak. Voor meer informatie over de diverse olympiades kunnen leerlingen terecht bij hun vakdocent.

De olympiade-coördinator op school is
Jacqueline Cremers
docent natuurkunde
olympiade@gymnasiumbreda.nl

Onze keurmerken en samenwerkingen