Honours Program Gymnasia (HPG)

Een aantal jaren geleden heeft SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium) het Honours Program voor de Gymnasia (HPG) ontwikkeld om leerlingen die een passie hebben en daaraan graag meer tijd willen besteden die ruimte te geven.  

In het HPG staat de leerling centraal. Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling in zowel cognitieve, creatieve als interpersoonlijke competenties, die van nut kunnen zijn bij hun vervolgopleiding en eigen rol in de maatschappij. Het HPG bestaat in ieder geval uit één project of combinatie van projecten van de leerling zelf. Binnen dit programma werkt de leerling aan iets wat werkelijk zijn of haar hart heeft. De leerling krijgt hier onder schooltijd extra ruimte voor en mag ongeveer een halve dag per week aan het HPG besteden. 
Leerlingen leggen hun ontwikkeling vast in een portfolio en worden in het proces begeleid door een talentcoach van de eigen school. Coaching vindt plaats vanuit het waarderend perspectief en is niet sturend. De leerling is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het resultaat.  

In het begin van klas 4 worden de leerlingen over het HPG geïnformeerd, na de herfstvakantie gaan de geselecteerde leerlingen aan de slag. Halverwege klas 6 wordt het opgebouwde portfolio beoordeeld door talentcoaches van een ander gymnasium. Als het portfolio als voldoende wordt beoordeeld volgt in maart/april een honoursgesprek met de externe beoordelaar. Iedere leerling die het HPG succesvol afrondt, ontvangt een testimonium en slaagt met honours. 

De coördinator van het HPG bij ons op school is Margriet Barbé, zij is te bereiken via barbe@gymnasiumbreda.nl