Gemeenteproject Jeugd en Politiek

Heb je interesse in de lokale politiek? Dan is het dit een uitgelezen kans om kennis te  maken met het werk van de gemeenteraad Breda!

In het project Jeugd en Politiek, bedoeld voor leerlingen uit de 5e klas,  nemen verschillende middelbare scholen uit Breda het tegen elkaar op. De vertegenwoordigers van de scholen maken een projectvoorstel over een onderwerp dat een maatschappelijke relevantie heeft en gaan dit ook zelfstandig uitvoeren. Naast relevantie zijn actualiteit, onderbouwing, haalbaarheid en presentatie belangrijke beoordelingscriteria.

Het project is een initiatief van de gemeente Breda. Raadsleden begeleiden de diverse groepjes en een jury, gekozen door de gemeenteraad, beoordeelt het proces.

Jeugd en Politiek start jaarlijks in oktober en loopt door tot mei. Er vinden zo’n vier bijeenkomsten plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, waaronder een debattraining. Daarnaast zijn er diverse momenten waarop er voortgangsgesprekken plaatsvinden met de het gemeenteraadslid en werk je natuurlijk met de groep aan het voorstel en de uitvoering op school.

Het gemeenteproject mag meetellen als profielwerkstuk.

De coördinator van het gemeenteproject bij ons op school is Marcel Hout, hij is te bereiken via hout@gymnasiumbreda.nl