Leerlingen in de MR

Zoals iedere school heeft het Stedelijk Gymnasium Breda ook een Medezeggenschapsraad. Daarin zijn zowel personeelsleden als ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Doorgaans hebben drie leerlingen zitting in de MR. Voor een zetel in de MR kan een leerling zich verkiesbaar stellen. Alle leerlingen van de school mogen bij de verkiezingen hun stem uitbrengen. 

Meer informatie over de MR is hier te vinden.